top of page

Az előre kiküldött meghívó szerint Egyesületünk éves soros Közgyűlése 2021.05.27-én megtartotta ülését, a koronavírus miatti aktuális védelmi intézkedések miatt hybrid módon, részben elektronikus bejelentkezéssel, részben személyes jelenléttel.
 

A megismételt időpontban határozatképes Közgyűlés a következő döntéseket hozta:

- Elfogadta az Elnökség 2020. évről szóló beszámolóját, és a 2001. évi programtervet;
- Elfogadta a 2020. évi pénzügyi beszámolót, és a 2021. évi költségvetési tervet;
- Döntött az éves tagdíjról, mely továbbra is 3.000.-Ft/év rendes tagoknak;

 

- Elfogadta döntési jogkör átruházásáról, és az ehhez kapcsolódó közgyűlési határozat módosításáról szóló előterjesztést. Ennek alapján az Általános és Ügyrendi Bizottság gyakorolhatja a Közgyűlés egyes jóváhagyási jogkörét.

- Megválasztotta: A Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratóriumba: Dr. Bánhalmi Zsolt ny. r. ezredes visszavonulása miatt a kuratórium tagjának Nagy Ágnes r. ezredest.

bottom of page