top of page

AZ EGYESÜLET ÖRÖKÖS TAGJAI

A Közgyűlés az V/2019. (V.26.) KGY. számú határozatával az Egyesület Alapszabálya 9/B.§-a alapján az alapítás óta végzett kiemelkedően eredményes munkájuk, és az Egyesület sikeres működése érdekében szerzett elévülhetetlen érdemeikre tekintettel, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete alapításának 15. évfordulója alkalmából az Egyesület Örökös Tagjának
megválasztotta:

Dr. Beke Ágnes Zsuzsanna
elnökségi főtanácsost
alapító rendes tagot

Hóbor Zsolt
elnökségi főtanácsost
alapító rendes tagot

Jakab György
elnökségi főtanácsost
alapító rendes tagot

Kiss Erika
elnökségi főtanácsost
alapító rendes tagot 

bottom of page