AZ EGYESÜLET ÖRÖKÖS TAGJAI

A Közgyűlés az V/2019. (V.26.) KGY. számú határozatával az Egyesület Alapszabálya 9/B.§-a alapján az alapítás óta végzett kiemelkedően eredményes munkájuk, és az Egyesület sikeres működése érdekében szerzett elévülhetetlen érdemeikre tekintettel, a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete alapításának 15. évfordulója alkalmából az Egyesület Örökös Tagjának
megválasztotta:

Dr. Beke Ágnes Zsuzsanna
elnökségi főtanácsost
alapító rendes tagot

Hóbor Zsolt
elnökségi főtanácsost
alapító rendes tagot

Jakab György
elnökségi főtanácsost
alapító rendes tagot

Kiss Erika
elnökségi főtanácsost
alapító rendes tagot