top of page
ujság_fejlec_kép.jpg


A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata

E L E K T R O N I K U S   K I A D Á S

A lap olyan írásokat közöl, melyek alapvetően a bűnüldözési szakterület problémáival, a szakterületet befolyásoló jogalkotás kérdéseivel foglalkoznak, és a társadalmi devianciákat, a bűnüldözés kérdéseit kriminalisztikai, kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi, rendészeti, – valamint az interdiszciplinaritás jegyében – állam- és jogtudományi szempontból elemzik, értékelik.

A szerzők szakmai véleményét a lap hűen közli, azok tartalmáért teljes mértékben a szerző felel, ezért a közölt tanulmányokban megjelenő vélemények és következtetések nem feltétlenül azonosak a lapalapító véleményével.
A szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok stilizálására, korrigálására, tipografizálására - az érdemi mondanivaló érintetlenül hagyása mellett.
A szerkesztőségnek nem áll módjában a kéziratokat megőrizni, és visszaküldeni. A szerkesztőség alapvetően másodközlést nem vállal.

Kérjük, írja meg nekünk véleményét, javaslatát a lapunkról.

Minden kedves érdeklődőt köszönt, és kellemes időtöltést kíván :
a SZERKESZTŐSÉG.


                                             "...nincs olyan rebellis gondolat, amelyet ne lenne érdemes megismerni!"

bottom of page