top of page
ujság_fejlec_kép.jpg


A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata

E L E K T R O N I K U S   K I A D Á S

A lap olyan írásokat közöl, melyek alapvetően a bűnüldözési szakterület problémáival, a szakterületet befolyásoló jogalkotás kérdéseivel foglalkoznak, és a társadalmi devianciákat, a bűnüldözés kérdéseit kriminalisztikai, kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi, rendészeti, – valamint az interdiszciplinaritás jegyében – állam- és jogtudományi szempontból elemzik, értékelik.

A szerzők szakmai véleményét a lap hűen közli, azok tartalmáért teljes mértékben a szerző felel, ezért a közölt tanulmányokban megjelenő vélemények és következtetések nem feltétlenül azonosak a lapalapító véleményével.
A Szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok stilizálására, korrigálására, tipografizálására - az érdemi mondanivaló érintetlenül hagyása mellett.

A lapunkban köz
ölt valamennyi tanulmány kettős vak lektorálási folyamatnak (double blind peer review) van alávetve. A lektorálási eljárás megindítását a főszerkesztő kezdeményezi abban az esetben, ha a kézirat megfelel a folyóirat által támasztott formai és tartalmi követelményeknek. A lektorálási eljárás keretében az anonimizált kézirat független szakértőknek kerül megküldésre. A felkért lektorok a kézirat valamennyi elemét bizalmasan kezelik, tartalmát kizárólag a lektorálási folyamattal összefüggésben használják fel. A felkért bírálók a lektorálási folyamat egésze alatt kötelesek a COPE lektori ajánlásaiban foglaltakhoz tartani magukat.

A lektorálási eljárás végén a Szerkesztőség az alábbi döntéseket hozhatja meg:
    Ha a felkért bíráló támogatta a kézirat közlését, a Szerkesztőség dönt a publikáció megjelenésének időpontjáról.
    Ha a felkért bíráló a kézirat átdolgozását javasolja, a Szerkesztőség felkéri a szerzőt a kézirat átdolgozására, majd az átdolgozás után egy második bírálónak küldi meg azt lektorálás céljából.
    Ha a felkért bíráló a kézirat elutasítását javasolja, a Szerkesztőség a publikációt nem közli.
 
A Szerkesztőségnek nem áll módjában a kéziratokat megőrizni, és visszaküldeni. A szerkesztőség alapvetően másodközlést nem vállal.

Kérjük, írja meg nekünk véleményét, javaslatát a lapu
nkról.

Minden kedves érdeklődőt köszönt, és kellemes időtöltést kíván :
a SZERKESZTŐSÉG.


                                             "...nincs olyan rebellis gondolat, amelyet ne lenne érdemes megismerni!"

 

bottom of page