top of page

Rendkívüli közgyűlés 2016. 01. 01.

 
Egyesületünk Rendkívüli Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelve, -figyelemmel a Polgári Törvénykönyv hatálybaléptetésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény előírásaira- módosította Alapszabályunkat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat. A szabályzók módosítása egységesen 2016. január 01-jén lépnek életbe.
A módosított Alapszabály, valamint a Szervezei és Működési Szabályzat feltöltésre került az Egyesületünk/Alapdokumentumaink oldalra.

00asz.jpg
bottom of page