top of page
kgylogó.jpg

Soros éves közgyűlés 2016. 05. 26.
 
Egyesületünk 2016. május 26-án tartotta meg éves soros Közgyűlését, a hagyományoknak megfelelően, az Újpest Polgár Centrum Tükör-termében. Az éves soros Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Elnökség beszámolóját az egyesület 2015. évi tevékenységéről és a 2016. év programterveiről, valamint az egyesület 2015. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, a 2016. évi költségvetési tervezetet, továbbá az Általános és Ügyrendi Bizottság beszámolóját.
A napirenden szerepelt az Alapszabály módosítására irányuló előterjesztés is, de ebben a Közgyűlés érvényes döntést hozni nem tudott, mivel a szükséges minősített többség nem volt biztosított. A Közgyűlés ennek ellenére napirendre, és megtárgyalta az összes előterjesztést.
A Közgyűlés döntött a Dr. Dobos János-díj Bizottság működéséről, és tagjairól szóló közgyűlési határozat módosítására vonatkozó előterjesztésről is. A hatályos Alapszabály adta keretek között született döntés arról, hogy a bizottság eseti bizottságként egy éves mandátummal dolgozik tovább. A Közgyűlés az eseti bizottságba a bizottság elnökének előterjesztésére új tagokat választott be.

bottom of page