top of page
kgylogó.jpg

Rendhagyó körülmények között tartotta meg Egyesületünk a 2020. évi rendes Közgyűlését

Egyesületünk 2020. május 29-én tartotta meg éves rendes Közgyűlését, ám rendhagyó módon. A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel nem személyes részvétellel, hanem elektronikus bejelentkezéssel zajlott le a testület ülése.
Az éves soros Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Elnökség beszámolóját az egyesület 2019. évi tevékenységéről, és a 2020. év programterveiről, valamint az egyesület 2019. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, a 2020. évi költségvetési tervezetet, továbbá az Általános és Ügyrendi Bizottság beszámolóját. Megállapította továbbá az egyesület éves tagdíját, amely a korábbi évekhez képest nem változott.

Döntött a Közgyűlés hosszas előkészítés után arról is, hogy a Dr. Dobos János-díjat 2020 évtől kétévente, minden páros évben adományozza.

A Közgyűlés a Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratórium elnökévé Dr. Kovács Lajos ny. r. ezredest, rendőrségi főtanácsost, c. egyetemi docenst, rendes tagot választotta meg az előző elnök, Bárdy Tibor ny. r. ezredes, c. elnökségi főtanácsos lemondását követően.

A Közgyűlés módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot is.

bottom of page