top of page

Az előre kiküldött meghívó szerint Egyesületünk éves soros Közgyűlése 2022. április 08-án megtartotta ülését személyes jelenléttel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
 

A határozatképes Közgyűlés a következő döntéseket hozta:

- Elfogadta az Elnökség 2021. évről szóló beszámolóját, és az egyesület 2022. évi programtervét;
- Elfogadta a 2021. évi pénzügyi beszámolót, és a 2022. évi költségvetési tervet;
- Döntött az éves tagdíjról, mely továbbra is 3.000.-Ft/év rendes tagoknak;

 

- Elfogadta az Alapszabály módosítását, amelyről a IV/2022. (IV.08.) KGY. számú határozatot hozta.

 

- Módosította Dr. Dobos János-díj megalapításáról, az adományozása rendjéről szóló VIII/2010. (III.26.) KGY. számú közgyűlési határozatot (javaslattevők köre).

 

- Megválasztotta a Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratóriumba:

Dr. Németh József r. ezredes, PhD. az RTT elnökét a Rendőrség Tudományos Tanácsa képviseletében,

Dr. Gárdonyi Gergely r. ezredes, PhD. tanszékvezető egyetemi adjunktust, rendes tagot, a NKE Rendészettudományi Kar képviseletében,

Krausz Béla pü. ezredest, a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság igazgatóját a NAV Bűnügyi Főigazgató képviseletében,

Majer Milán rendes tagot (Kovács József rendes tag helyett),

Dr. Török Árpád pü. ezredes, DBE. rendes tagot.

 

A módosított határozatok egységes szerkezetbe foglalva az egyesületünk honlapján elérhetőek.

bottom of page