top of page

Az előre kiküldött meghívó szerint Egyesületünk megtartotta éves rendes Közgyűlését 2023. március 03-án (pénteken) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Épületében.
 

A meghirdetett időpontban határozatképes Közgyűlés a következő döntéseket hozta:

- Elfogadta az Elnökség 2022. évről szóló beszámolóját, és az egyesület 2023. évi programtervét;
- Elfogadta a 2022. évi pénzügyi beszámolót, és a 2023. évi költségvetési tervet;
- Döntött az éves tagdíjról, mely továbbra is 3.000.-Ft/év a rendes tagoknak;

 

- Megválasztotta a Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratórium titkárának (Jandó Lilla lemondása miatt):

Dr. Gonda Éva rendes tagot;

 

- Módosította a Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratórium alapításáról és működéséről szóló közgyűlési határozatot;

A módosított határozatok egységes szerkezetbe foglalva az egyesületünk honlapján elérhetőek.

 

- Felhatalmazást adott az Elnökségnek a költségtérítések racionalizálásához szükséges intézkedésekre;

- Megtárgyalta és elfogadta az általános éves programterven felül a Dr. Dobos János Emléknap és a hozzá kapcsolódó ünnepségek tervezetét, különös tekintettel a Dr. Dobos János Emlékérem alapításának 10., a névadó halálának 20. évfordulójára.                                                                                            

A Közgyűlés a 2023-as esztendőt Dr. Dobos János emlékévnek nyilvánította, halála 20. évfordulója alkalmából.

bottom of page