top of page


Egyesületünk 2004-ben azzal a céllal alakult meg, hogy saját eszközeivel hozzájáruljon a hazai bűnüldözés és jogi szabályozásának korszerűsítéséhez, kutassa a bűnügyi tudományokat, segítse a bűnüldözők munkáját a bűnüldözés és a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében. Ezért együttműködünk minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, melyek segítik egyesületünk eredményes működését és elfogadják célkitűzéseinket, Alapszabályunkat.

Kiemelt feladataink:

  • folyamatosan figyelemmel kísérjük a bűnüldöző szervek tevékenységét meghatározó jogszabályokat, minél szélesebb szakmai körből gyűjtjük be az ezirányú tapasztalatokat, megvizsgáljuk a jogszabályok módosításának lehetőségeit, kidolgozzuk, és szakmailag alátámasztjuk módosítási javaslatait, melyet képviselünk a megfelelő jogalkotó szervezet előtt;

  • felmérjük, és figyelemmel kísérjük a bűnüldöző szervek munkáját hátrányosan befolyásoló körülményeket, megvizsgáljuk okait, segítséget, támogatást nyújtunk a körülmények javítása érdekében;

  • a bűnügyi tudományok kutatása terén kutatási prioritásokat határozunk meg első sorban a kriminalisztika, a kriminológia, területén; vizsgáljuk és keressük a nyomozó hatóságok eredményessége mérésének új lehetőségeit, a bűnüldözés minőségbiztosításának módozatait, egyes bűncselekmények eredményesebb bizonyíthatóságának eszközeit; miközben törekedünk az interdiszciplináris együttműködésre;

  • kapcsolatot keresünk a hazai és nemzetközi bűnüldöző, valamint bűnmegelőzési szervekkel, munkamódszereikről tapasztalatot szerezünk, és a nagyobb eredményesség elérése érdekében megvizsgáljuk az egyes módszerek átvételének lehetőségeit, továbbá vizsgáljuk a szorosabb együttműködés lehetőségét, kapcsolódási pontjait a bűnüldözés, a bűnmegelőzés és a közbiztonság magasabb szintű, és hatékonyabb működése elérése érdekében;

  • lehetőséget biztosítunk, és fórumot teremtünk a hazai és a nemzetközi szakmai tapasztalatok és eredmények megvitatására.

bottom of page