top of page
kgylogó.jpg

Rendkívüli közgyűlés 2015. 11. 06.

Egyesületünk 2015. november 06-án tartotta Rendkívüli Közgyűlését, melynek fő feladata volt az Egyesület Alapszabályának módosítása, az új Polgári Törvénykönyvnek való megfelelés céljából. A Közgyűlés egyhangú szavazással (a szükséges minősített többséggel) fogadta el az Alapszabály, valamint ehhez kapcsolódóan a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A módosított Alapszabály -egyebek mellett- jelentősen átalakítja az egyesület tagsági jogviszonyait, és -összhangban a hatályos jogszabályokkal- tagdíjfizetési kötelezettséget állapít meg a pártoló tagok részére.

A Közgyűlés az Elnökség javaslatára az Általános és Ügyrendi Bizottsága elnökévé Pettkó Andrást választotta meg.

Döntött a Közgyűlés a Dr. Dobos János-díj Bizottság létrehozásáról, és megválasztotta a Bizottság tagjait is. E Bizottság dönt a Közgyűlés átruházott jogkörében a Dr. Dobos János-díjak adományozásáról. Az új Bizottság létrehozásának az volt az oka, hogy az elmúlt öv évben működő eseti közgyűlési bizottság mandátuma ebben az évben letelt.

A kiemelt szervezeti és személyi kérdések mellet a Közgyűlés tájékoztatót hallgatott meg az aktuális rendezvényekről, és a folyamatban lévő ügyekről is.

bottom of page