top of page
kgylogó.jpg

Az egyesület megtartotta a 2018. évi rendes Közgyűlését
 
 

Egyesületünk 2018. április 20-án tartotta meg éves rendes Közgyűlését a hagyományoknak megfelelően, az Újpest Polgár Centrum Tükör-termében. Az éves soros Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Elnökség beszámolóját az egyesület 2017. évi tevékenységéről, és a 2018. év programterveiről, valamint az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, a 2018. évi költségvetési tervezetet, továbbá az Általános és Ügyrendi Bizottság beszámolóját. Megállapította továbbá az egyesület éves tagdíját, amely nem változott.

A Közgyűlés módosította az Egyesület vagyonának felhasználásáról szóló V/2005. (XI.22) KGY. számú közgyűlési határozatát, valamint tagrevízió végrehajtását rendelte el a következő éves Közgyűlésig.

bottom of page