top of page
DD_Disz.jpg
© Copyright
Legfrissebb események
Az egyesület megtartotta éves soros Közgyűlését

A 2024. március 21-én megtartott határozatképes Közgyűlés a következő döntéseket hozta:

- Elfogadta az Elnökség 2023. évről szóló beszámolóját, és az egyesület 2024. évi programtervét;

- Elfogadta az egyesület 2023. évi pénzügyi beszámolóját és a 2024. évi költségvetési tervezetét;

- Döntött az éves tagdíjról, mely továbbra is 3.000.-Ft/év rendes tagoknak;

 

- Első olvasatban elfogadta az egyesület Alapszabályának módosítását, melyet második olvasatban az őszi tisztújító Közgyűlésen tárgyal;

- Első olvasatban elfogadta az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, melyet második olvasatban az őszi tisztújító Közgyűlésen tárgyal;

 

- Megválasztotta a Dr. Dobos János-díj Társadalmi Kuratórium tagjának:

    Dr. Mészáros Bence r. ezredes, PHD,tanszékvezető egyetemi docenst,

    Dr. Halász Henrietta r. alezredes, DEE. egyetemi  tanársegédet;

 

- Módosította a

            Közgyűlés Általános és Ügyrendi Bizottsága megalakításáról, működéséről,

            az Egyesület vagyonának felhasználásáról szóló közgyűlési határozatokat;

A módosított határozatok egységes szerkezetbe foglalva az egyesületünk honlapján elérhetőek.

 

- Tagrevíziót rendelet el, melyet 2024. szeptember 30. napjáig kell végrehajtani;

 

- Megválasztotta az Egyesület Örökös Tagjának

            Bohnert Tibor DEE. rendes tagot,

            Dr. Kovács Lajos elnökségi főtanácsos, DD. rendes tagot, és

            – posztumusz – Dr. Lakatos János egykori elnökségi főtanácsost, DEE. rendes            tagot.

15 éve, 2009. március 20-án egyesületünk együttműködési megállapodást írt alá a Rendőrtiszti Főiskolával
Prof. Dr. Sárkány István r. vezérőrnagy, az RTF egykori rektora (b) és Jakab György az egyesület elnöke (j) kézjegyükkel látják el a bűnügyi tudományok kutatása és a kutatások támogatása terén végzett tevékenység összehangolásáról szóló Együttműködési Megállapodást.
KÖZLEMÉNY

Az Egyesület Elnöksége 2023. december 15. napjával Dr. Vígh András r. alezredes PhD. urat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar egyetemi docensét a "Magyar Bűnüldöző" c. tudományos-szakmai folyóiratunk szerkesztőbizottsági tagjának kinevezte.

Dr. Dobos János portrét avattunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán

Dr. Dobos János ny. r. ezredes, tanszékvezető főiskolai docens elhunytának 20. évfordulójára emlékezve egyesületünk portrét és emléktáblát állított a NKE-RTK Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium (Diószegi Sámuel utcai objektum) I. emeleti folyosóján. 

Az egykori Rendőrtiszti Főiskola akkori Bűnügyi és Kriminálpszichológiai Tanszékének vezetője elfoglalhatta méltó helyét az RTF jogutódjának épületében.

Török Tivadar (Titi) festőművész alkotását Dr. Mészáros Bence r. ezredes, PhD. tanszékvezető egyetemi docens, az NKE-RTK dékánhelyettese, és Hóbor Zsolt, egyesületünk főtitkára leplezte le a Dr. Dobos János Emléknapon.

20231207_150413.jpg
20231207_133900_k.jpg
A 2023. december 07-én megrendezett
Dr. Dobos János Emléknapon idéztük fel a 20 éve elhunyt Dr. Dobos János életútját, és átadtuk az éves elismeréseket
1%.png

​​Kérjük, támogassa Ön is egyesületünket adója

1%-ának felajánlásával!

Adószám:

18116416-1-41

​​Az egyesület működése a

  

 

 

és a

 

 

pályázati támogatásával történik.

​​​Egyesületünk működése megfelel megfelel az új Ptk. rendelkezéseinek.

A Fővárosi Törvényszék a 11.Pk.60.871/2004/25. számú végzésében átvezette egyesületünk 2016.09.15-én tartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott Alapszabály​-módosításait, és megállapította, hogy a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk) rendelkezéseinek megfelelően működik tovább.

a-miniszterelnökség-logója.png
nea_logo3.jpg
Elhunyt Dr. Lakatos János ny. r. ezredes
Dr Lakaos János_edited.jpg

Életének 76. évében, 2023. június 7-én elhunyt Dr. Lakatos János ny. r. ezredes, főtanácsos, elnökségi főtanácsos, az egykori Rendőrtiszti Főiskola Kriminalisztikai Tanszékének nyugalmazott tanára, egyesületünk Elnökségének korábbi tagja, szaklapunk, a "Magyar Bűnüldöző" alapító-főszerkesztője, egyesületünk rendes tagja.

Őszinte részvétet kívánva a családjának, emlékét kegyelettel megőrizzük!

2023. június 20-án Jakab György elnök és Hóbor Zsolt főtitkár részt vett, az Infosecurity 2023 biztonsági szakkiállításon Londonban, az ExCelben. A kiállítás során több szakmai tárgyalást folytattak, egyebek mellett az Infoblox és az Apricorn cégek képviselőivel. Mindkettő élen jár az információbiztonság területén: az Infoblox szenzitív kifejezések szűrésére képes prevenciós céllal, az Apricon pedig a külső adattárolók biztonságát szavatolják, egyéni kódok segítségével.

2023. június 19-én Jakab György elnök és Hóbor Zsolt főtitkár Londonban, a Parlament előtt koszorút helyezett el az egyesületünk, és az IPA Magyar Szekciója nevében Keith Palmer rendőrtiszt emlékkövénél. Keith Palmer a 2017. márciusi westminsteri terrortámadás során halt hősi halált.

(P.C. K. Palmer fotó: The Police Memorial Trust)

bottom of page