top of page
DD_Disz.jpg
Legfrissebb események

2023.01.11-én Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes hivatalában került sor a Dr. Dobos János Bronz Emlékérem átadására azon díjazottak részére, akik szolgálati elfoglaltságuk miatt a központi ünnepségen nem tudtak megjelenni.

Dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolya r. alezredesnek, az ORFK BÜFIG kiemelt főreferensének és Nagy Attila r. alezredesnek, a KR NNI kiemelt főnyomozójának Hóbor Zsolt az egyesület főtitkára

adta át az Emlékérmeket Horváth Csabával, az egyesület elnökségi tagjával.

                                                                 ***

Ugyancsak aznap vehette át a Dr. Dobos János Ezüst Emlékéremet Schváb Zoltán, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnöke is, aki hivatalában fogadta az egyesület Elnökségének képviselőit. Részre az elismerést még 2021-ben adományozta az egyesület.

Megtartotta egyesületünk az éves soros Közgyűlését

Az egyesületünk 2023. március 3-án tartotta meg az éves soros Közgyűlését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Oktatási Épületében.

A Közgyűlés a következő döntéseket hozta: .... (megnyitás)

36.otdk.png
Egyesületünk a 36. OTDK támogatói között
Győrben, a Széchenyi István Egyetemen megrendezett Állam- és Jogtudományi Szekció, valamint Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megtartott Had- és Rendészettudományi Szekció munkáját támogatja különdíjak felajánlásával.
DobosDij.jpg
A 2022. december 07-én megrendezett
Dr. Dobos János Emléknapon kerültek átadásra az éves elismerések
1%.png

​​Kérjük, támogassa Ön is egyesületünket adója

1%-ának felajánlásával!

Adószám:

18116416-1-41

​​Az egyesület működése a

  

 

 

és a

 

 

pályázati támogatásával történik.

​​​Egyesületünk működése megfelel megfelel az új Ptk. rendelkezéseinek.

A Fővárosi Törvényszék a 11.Pk.60.871/2004/25. számú végzésében átvezette egyesületünk 2016.09.15-én tartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott Alapszabály​-módosításait, és megállapította, hogy a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk) rendelkezéseinek megfelelően működik tovább.

a-miniszterelnökség-logója.png
nea_logo3.jpg
Életbe lépett 2021. december 21-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és egyesületünk közötti Együttműködési Megállapodás
nke_emu.jpg

A megállapodás tovább erősíti az eddigi kiváló kapcsolatunkat az egyetemmel.

Elősegíti továbbá az egyesületünk által biztosított pályázati lehetőségen keresztül az egyetemi hallgatók tudományos kutatási és publikációs lehetőségeit, valamint hozzájárul Dr. Dobos János szakmai örökségének mind szélesebb körű megismertetéséhez.

KÖZLEMÉNY

Az Egyesület Elnöksége 2021. december 01. napjával Dr. Erdős Csaba PhD. egyetemi docenst, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi kar dékánhelyettesét a "Magyar Bűnüldöző" c. tudományos-szakmai folyóiratunk szerkesztőbizottsági tagjának kinevezte.
uj tagsági ig_k.jpg

KÖZLEMÉNY

Az egyesület Elnöksége az alapításkor bevezetett plasztik, arcképes (un. "szürke") "A" és "B" sorozatszámú rendes tagsági igazolványok érvényességét 2021. év október hó 31. napján VISSZAVONJA!
2021. év november hó 01. napjától a fenti új (un. "kék") plasztik, arcképes, biztonsági hologrammal ellátott "A" és "C" sorozatszámú rendes tagsági igazolványok az érvényesek.
bottom of page